Par Ziemupi

Ziemupe ir neliela apdzīvota vieta Baltijas jūras krastā pa vidam no Liepājas uz Pāvilostu. 

 Ziemupes vārds vēsturē kā apdzīvota vieta ir parādījies 1422.gadā. Sākotnēji Ziemupes nosaukums parādījās kā Zembeekte. 1791.gadā tiek minēts jau krietni latviskāks nosaukums – Zemmuppen. Ņemot vērā šo vietvārdu pirmo rakstību, var secināt, ka tie cēlušies no baltu valodām. Tomēr veci ļaudis saka, ka Ziemupe savu vārdu ieguvusi, pateicoties cauri centram tekošajai upītei, kura neaizsalst pat ziemā.

Līdz 1954.gadam Ziemupe pastāvējusi kā Ziemupes pagasts, tad pievienota Vērgales pagastam, kas tagad pievienotsas Pāvilostas novadam.

Mūsu bagātība - vēl joprojām klusā, neskartā, skarbā, retiem augiem bagātā Ziemupes jūrmala. 

Ziemupes spēks ir jūras šalkas un viršu ziedi, sirsnīgi un viesmīlīgi ļaudis.

 

 

Vējš manā bērnības logā

Triec smiltis ar augošu spītu,

Un kāda no kāpmales priedēm

Diez vai sagaidīs rītu.

Tādās naktīs nevaru aizmigt

Sen nav Ziemupē būts.

                                    Aivars Grava